Rijles vanaf 16.5 jaarAlle regels over rijles met 16,5 jaar; Begeleid Rijden 2toDrive

De volledige regelgeving voor de proef 2toDrive (Begeleid Rijden) is gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin staan alle voorwaarden omschreven waaraan de jonge bestuurders en hun begeleiders moeten voldoen. Jongeren mogen vanaf 1 november rijles nemen vanaf 16,5 jaar, alle rijscholen mogen aan de proef meedoen.

Jongeren die geboren zijn op of na 1 november 1994 mogen meedoen aan 2toDrive en op 17-jarige leeftijd een praktijkexamenB bij het CBR afleggen.

Jongeren die dan al 17 zijn, mogen niet meedoen aan 2toDrive. Zij kunnen wel vanaf 1 november op hun 17e theorie-examen doen, praktijkles nemen en een TTT afleggen. Een praktijkexamen kan pas na hun 18e verjaardag. Deelnemers aan 2toDrive kunnen op 16,5-jarige leeftijd een TTT afleggen.

Begeleiderspas

De begeleiderspas kan het beste ruim twee weken voor het CBR-praktijkexamen worden aangevraagd door de kandidaat. Het duurt 10 werkdagen om deze af te geven. Zolang deze pas nog niet is afgegeven, zal de gemeente geen rijbewijs verstrekken aan de jonge bestuurder.Voor alle duidelijkheid: de jonge bestuurders mogen tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een begeleider die vermeld staat op de begeleiderspas in Nederland auto rijden. Indien een bevoegd rijinstructeur als begeleider op wil treden, moet ook hij op de begeleiderspas vermeld staan.

Begeleider

Jongeren zijn zelf verantwoordelijk niet te rijden met een begeleider die onder invloed is van alcohol of drugs. Doen zij dat wel, volgt dezelfde straf als wanneer er zonder begeleider wordt gereden. Namelijk een boete van 100 euro via CJIB, het rijbewijs wordt ingevorderd door politie en ongeldig verklaard door het CBR en er moet er na de 18e verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen gedaan worden.Omdat de begeleider geen figuur is volgens de wegenverkeerswet, kan hij niet gedwongen worden mee te werken aan een blaastest. De politie kan echter wel op basis van zicht, reuk en gedrag alcoholgebruik constateren. Ook worden begeleiders van wie het rijbewijs de afgelopen vier jaar ongeldig is verklaard, bijvoorbeeld voor alcohol in het verkeer, niet geaccepteerd op de begeleiderspas.

2toDrive

Over vier jaar wordt de proef Begeleid Rijden tussentijds geëvalueerd. Bij succes (lees: minder ongelukken bij beginnend bestuurders) kan 2toDrive over 6 jaar definitief ingevoerd worden.

Voor meer informatie en voorwaarden. Kijk op www.2todrive.nl

Voorwaarden aan de coach

Een coach coacht waar nodig. Hij is geen rijinstructeur, geeft je geen les en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. Hij moet tot je 18e jaar verplicht met je mee rijden, als jij autorijdt.

Een coach moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een Nederlands rijbewijs B;
  • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
  • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
  • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid hebben gehad;
  • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
  • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen.

Uitzondering: WRM-pas

Heeft een coach een WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorrijtuigen) dan hoeft deze niet minstens 5 jaar een rijbewijs in bezit te hebben of 27 jaar te zijn.

 

Het rijbewijs dat je als 17-jarige voor het experiment 2toDrive in Nederland haalt, is niet geldig in het buitenland. In Europese wetgeving is namelijk geregeld dat je alleen na je 18de verjaardag een rijbewijs mag halen. Ieder land afzonderlijk mag in eigen land eerder rijbewijzen afgeven. Dit rijbewijs is dan alleen in eigen land geldig. Met het rijbewijs dat je op je 17e voor 2toDrive hebt gehaald, mag je daarom pas vanaf 18 jaar ook buiten Nederland rijden.