Theorie


Voldoende theoretische kennis is belangrijk om in het verkeer de juiste beslissingen te kunnen nemen. Het autorijden wordt er veiliger en gemakkelijker door omdat je weet wat er van je verwacht wordt. Je kunt ook beter voorspellen hoe andere weggebruikers reageren.

Elke donderdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur is er theorieles, ook kun je bij de rijschool kun je theorieboeken en/of cd-rom aanschaffen. Als je bij het theorie-examen een voldoende scoort ontvang je daarvan een bewijs en wordt dit digitaal opgeslagen bij het CBR. Deze is 1,5 jaar geldig en heb je nodig voordat je een Tussentijdse Toets en/of Praktijkexamen doet.